แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

LIΠLIΠ CHΣΣSΣ * ᴛʜᴜ-sᴜɴ , 6ᴘᴍ-11ᴘᴍ. * @ sɪᴀᴍ ɢʏᴘsʏ ʙᴀɴɢsᴏʀɴ * ชุมทางสยามยิปซี บางซ่อน * sɪɴᴄᴇ 2016 ➫➬ IG : linlincheese_