เล็ท เซย์ คาเฟ่

เล็ท เซย์ คาเฟ่

เลขที่ 440/19 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10400

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

คาเฟ่เปิด24ชั่วโมงในสไตล์แบบฮิปสเตอร์&น่ารัก