Kwanjai Dental Clinic

Kwanjai Dental Clinic

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ทันตกรรมทั่วไป: อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ทันตกรรมเฉพาะทาง: จัดฟัน รักษาโรคเหงือก(ปริทันต์) ใส่ฟัน ครอบฟัน รากฟันเทียม รักษารากฟัน ผ่าฟันคุด ศัลยกรรมช่องปาก ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมเพื่อความงาม: ศัลยกรรมเหงือก Dental veneers อุดปิดช่องฟันห่าง ฟอกสีฟัน ฯลฯ