ร้านอาหาร คุโรดะ

ร้านอาหาร คุโรดะ

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่ ราคา499บาทต่อคน และบาบีคิวบุฟเฟ่ ราคา500บาทต่อคน มีเวลารับประทาน 2.30 ชั่วโมง