ร้านอาหาร โควเอ็น ซูชิบาร์

ร้านอาหาร โควเอ็น ซูชิบาร์

ห้อง SS5008 ชั้น 5 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

พรีเมี่ยมซุชิบาร์ และบุพเฟ่อาหารญี่ปุ่นคัดสรรวัตถดิบพิเศษ ร้านอยู่ที่ ชั้น 5 สยามสแควร์ วัน