ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี

เลขที่ 219/2 ถนนสุขุมวิท ซอย 15-17 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10110

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจัดตั้งโดยสถานทูตสาธารณะรัฐเกาหลี