คิโนะคินุยะ บุ๊คสโตร์ สยามพารากอน

คิโนะคินุยะ บุ๊คสโตร์ สยามพารากอน

เลขที่ 991 อาคารสยามพารากอน ชั้น 3 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย , 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ร้านหนังสือนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น.จำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมันและยังรวมถึงที่จัดเก็บและของขวัญแนวไลฟ์ สไตล์