คิโนะคินุยะ บุ๊คสโตร์ อิเซตัน

คิโนะคินุยะ บุ๊คสโตร์ อิเซตัน

อาคารอิเซตัน เซ็นทรัลเวิล ชั้น 6 ถนนราขดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ร้านหนังสือนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น.จำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมันและยังรวมถึงที่จัดเก็บและของขวัญแนวไลฟ์ สไตล์