คิโนะคุนิยะ บุ๊คสโตร์ เอ็มควอเทียร์

คิโนะคุนิยะ บุ๊คสโตร์ เอ็มควอเทียร์

เลขที่ 689 เอ็มควอเทียร์ ชั้น 3 ห้อง 3B 01 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย , 10110

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ร้านหนังสือนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น.จำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมันและยังรวมถึงที่จัดเก็บและของขวัญแนวไลฟ์ สไตล์