Kingclass Samsen

Kingclass Samsen

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

คิงคลาสสามเสน เป็นสถาบันส่งเสริมการศึกษาเล็กๆ ที่เริ่มต้น ในปี 2552 ด้วยความรักในคณิตศาสตร์ เป็นเวลากว่า 8 ปีที่เราได้นำหลักสูตรชั้นแนวหน้าของโลกจากเกาหลีสู่ไทย ด้วยเล็งเห็นว่า เมื่อวัดโดยสถาบันในระดับโลก เช่น PISA หรือ TIMMS แล้ว พัฒนาการทางวิชาการของเด็กเกาหลีอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก จึงเป็นโอกาสอย่างดียิ่งของเรา ที่จะได้เรียนรู้สิ่งที่เด็กๆ ในเกาหลีได้เรียนกัน เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับวงการศึกษาของไทย และแน่นอนว่า จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดแบบทางลัดให้ประเทศไทยเราก้าวไปสู่แนวหน้าของโลกได้ในอนาคต คิงคลาสสามเสน มีแนวคิดว่า การศึกษาเพื่อพัฒนา ควรจะมุ่งเน้นไปยังศาสตร์ที่เน้นการสร้างสิ่งใหม่ๆ ในแนวทางของโลก นั่นคือ แนวทางแบบ STEM : Science - Technology - Engineering - Mathematics ซึ่งมีแกนหลักคือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แล้วนำองค์ความรู้ไปหลอมรวมต่อยอดเป็นเทคโนโลยี และวิศวกรรม คิงคลาสสามเสน จึงได้นำหลักสูตร CMS ซึ่งเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์แบบก้าวหน้าเชิงอัจฉริยะ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ KingScience ซึ่งเป็นหลักสูตรแนวทฤษฎี และปฏิบัติแบบองค์รวมเข้ามาเพิ่มในปี 2560 โดยได้ร่วมกับคณะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี นำแนวคิดวิธีการ มาปรับใช้พัฒนาเด็กไทยของเรา