ร้านอาหาร คิงคอง

ร้านอาหาร คิงคอง

ถนนเพลินจิต ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

บุพเฟ่ปิ้งย่างยากินิคุ ราคา 540 บาทต่อหัว ระยะเวลา2 ชั่วโมง