ร้านราเมน คิโคโรกุ

ร้านราเมน คิโคโรกุ

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ราเมนสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมซุปผักหวานๆ ร้านตั้งอยู่ที่สยามสแควร์