ร้านอาหารดู๋ดี๋ สยาม

ร้านอาหารดู๋ดี๋ สยาม

ห้อง SS5002 ชั้น 5 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ก๋วยเตี๋ยว อาหารไทย และเวียดนาม ร้านอยู่ในสยามสแควร์ชั้น 5