เจฟเฟอร์ สเต็ก แอนด์ ซีฟู๊ด บิ๊กซี ลาดพร้าว

เจฟเฟอร์ สเต็ก แอนด์ ซีฟู๊ด บิ๊กซี ลาดพร้าว

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ร้านอาหาร สเต็ก ซีฟู้ด อาหารยุโรป กว้างขวาง สะดวกสบาย บิ๊กซี ลาดพร้าว ชั้นG