สุขี Japanese Suki&Shabu

สุขี Japanese Suki&Shabu

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

สุขี สุกี้&ชาบู ร้านหม้อไฟญี่ปุ่นรสชาติต้นตำหรับ ในราคาที่สัมผัสได้ กับสไตล์ของเราเอง