โรงเรียนการจัดการกรุงเทพ

โรงเรียนการจัดการกรุงเทพ

ชั้น16,อัมรินทร์ ทาวเวอร์ 496-502 ถนนเพลินจิตร,ลุมพินี,ปทุมวัน,กรุงเทพฯ,ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ไอเลิร์นที่โรงเรียนการจัดการกรุงเทพเปิดสอนในหลักสูตรในการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการแบบ‘soft skill‘