ร้านอาหาร ไอแอม ไทย พาสต้า

ร้านอาหาร ไอแอม ไทย พาสต้า

ห้อง SS5030 ชั้น 5 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

สปาเกตตี้รสชาติปรับแต่งให้ถูกปากคนไทยพร้อมด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้าน ร้านอยู่ที่ ชั้น 5 สยามสแควร์ วัน