แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

" Pay Less Get More Better Steak " " จ่ายน้อยกว่า ได้มากกว่า สเต็กที่ดีกว่า ต้องมาฮังกรี้เนิร์ด "