ร้านอาหาร หัวปลาช่องนนทรี จูเนี่ย

ร้านอาหาร หัวปลาช่องนนทรี จูเนี่ย

ชั้น6 เซ็นทรัลเวิลด์

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ร้านอาหารไทยทานกับข้าว เหมาะสำหรับทานเป็นครอบครัว ร้านอยู่ที่ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์