แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

338 ซ.ธรรมสโรช ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400