เฮ้าส์ ออฟ เจแปน พอร์เซลเลน

เฮ้าส์ ออฟ เจแปน พอร์เซลเลน

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร, 10110

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารแบบญี่ปุ่นสำหรับโรงแรม ร้านอาหาร และในบ้าน