ฮูดดี้ บัดดี๊

ฮูดดี้ บัดดี๊

ห้อง SS3001 ชั้น 3 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

เสื้อฮูดสุดคูลพร้อมหูฟังกันน้ำอยู่ในฮูด สามารถซักน้ำได้ ตั้งอยู่ที่ ชั้น3 สยามสแควร์