Hikaru Japanese Fusion

Hikaru Japanese Fusion

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ซูชิชั้นเลิศ อาหารชั้นยอด โดยทีมงานเชฟกระทะเหล็๋กประเทศไทย