ร้าน เฮลโหล คิตตี้ เฮ้าส์ กรุงเทพ

ร้าน เฮลโหล คิตตี้ เฮ้าส์ กรุงเทพ

ชั้น 1 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

คาเฟ่ขนมหวานญี่ปุ่นเอาใจสาวก ซานริโอ เฮลโหล คิตตี้