ร้านอาหาร กิวคาขุ

ร้านอาหาร กิวคาขุ

ห้อง SS4021 ชั้น 4 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

บุฟเฟ่พรีเมี่ยมปิ่งย่างสไตล์ญี่ปุ่น และอาหารจานเซ็ต ตั้งอยู่ภายในสยามสแควร์ วัน ชั้น4