พระบรมมหาราชวัง

พระบรมมหาราชวัง

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

พระบรมมหาราชวังเป็นพระราชฐานในพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี