GMAT Innovation Co., Ltd.

GMAT Innovation Co., Ltd.

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์, เวลา 8.00-17.00 น. โทรศัพท์ : 0805997460 , 02-087-9116 ถึง 9 โทรสาร 02-087-9115 Our service 1. Form finding and roof shape design: We design roof form that will best fit your requirement and budget. 2. Structural analysis and cost estimation: Membrane analysis, cable analysis, reaction forces and calculation report. Every roof we quote is 100% constructable. 3. 3D Visualization for approval: You can actually see it real before it is built. (Left our 3D and right after construction) 4. High precision assemble drawings: No matter how complex the structure is. We made all steel parts to be assemble on site with nut and bolts. 5. Membrane fabrication PVC and PTFE: Pattern cutting, seam welding with experience workers 6. Steel fabrication: All steel parts are fabricated indoor with high standard. All gusset plates are cut with laser and weld with CO2 welding M/C. Surface will be sand blasted and galvanized before painting with PU based paint. 7. Installation works: We have our own highly trained fabric and steel workers. 8. Design and install tailored made (or your own design) wall paper by 100% non-toxic digital printer (100% green without smell). 9. Design and install special texture interior & exterior films or 3M special window films for building or shop renovation.