โกลบอล อองเทรอเพรอนัวร์ชิป ไทยแลนด์

โกลบอล อองเทรอเพรอนัวร์ชิป ไทยแลนด์

c/o MTCC-MATRADE 401-402,98 ชั้น4 สาทรสแควร์ อ๊อฟฟิศ ทาวเวอร์,ถนนสาทร เหนือ,สีลม,บางรัก,กรุงเทพฯ, 10500

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

โกลบอล อองเทรอเพรอนัวร์ชิป ไทยแลนด์หรือ จีอีที เป็นส่วนหนึ่งของโกลบอล อองเทรอเพรอนัวร์ชิป เน็ตเวิร์ค หรือ จีอีเอ็น.เราจัดอองเทรอเพรอนัวร์ชิป "hub"เพื่อนำผู้คนเข้า,ชุมชนและพาร์ทเนอร์สถาบัน เพื่อจุดประกายคนรุ่นเยาว์และโอกาสหางานได้มากขึ้นและช่วยในการก่อตั้งธุรกิจใหม่ๆในแบบ AEC . จีอีเอ็น ประเทศไทยได้จัดงาน “สัปดาห์ผู้ประกอบการโลกแห่งประเทศไทย, แคมเปญที่ไม่หวังผลตอบแทนเพื่อให้ผู้เยาว์ได้ผลักดันความคิดของตนเองให้เป็นความจริงขึ้น,นำเสนอมาตรฐานและโชว์เคสของไทย อองเทรอเพรอนัวร์ชิป, ทาเลนท์,ธุรกิจต่างๆและเพื่อประโยชน์ของเหล่าอาสาสมัคร . เราสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทยในการแผ่ขยายเศรษฐกิจ. เราทำงานในส่วนการร่วมมือกันและสื่อสารกับองค์กรณ์ต่างๆเพื่อจัดกิจกรรม,งาน,สัมนาและการแข่งขันสำหรับผู้เยาว์และผู้ประกอบการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความคิดบวกเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ