แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

Fuji Japanese Restaurant. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสมาชิกและการให้บริการ 02-636-394..