น้ำเต้าหู้เตาถ่าน

น้ำเต้าหู้เตาถ่าน

เอท ทองหล่อ เรสซิเดนท์,ทองหล่อ ซอย8,วัฒนา,กรุงเทพฯ,ประเทศไทย, 10110

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่อยากให้ทุกคนได้ดื่มน้ำเต้าหู้ที่มีคุณภาพ สด สะอาด และรสชาดอร่อยโดยไม่ผสมสารปรุงแต่งอื่นๆ เราคัดถั่วเหลืองพันธ์ดีจากไร่ที่จังหวัดเชียงราย เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการคัดเมล็ด ผ่านกระบวนการโม่ คั้นน้ำ และต้มด้วยเตาถ่านที่เราคัดเลือกถ่านไม้จากอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเคี่ยวในอุณหภูมิที่พอเหมาะ จึงได้น้ำเต้าหู้เตาถ่านที่มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ที่อยากให้ทุกคนได้ลิ้มลอง