ร้านดอกไม้ ฟาวร์เวอร์ สไตล์ลีส เทอมินอล 21

ร้านดอกไม้ ฟาวร์เวอร์ สไตล์ลีส เทอมินอล 21

ชั้นB เทอมินอล21

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

บริการจัดดอกไม้ ช่อดอกไม้ โดยนักจัดดอกไม้สุดยอดฝีมือแชมป์ของประเทศไทย ตั้งอยู่ภายใน เทอมินอล 21 ชั้นใต้ดิน