ฟิตเนสเฟิร์ส แพลทตินั่ม สาทร สแควร์

ฟิตเนสเฟิร์ส แพลทตินั่ม สาทร สแควร์

เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ชั้น2 ถนนสาธรเหนือ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10500

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เรามีคติที่ฟิตเนส เฟิร์สว่า Real People, Real Results เราภูมิใจที่จะพูดว่ามีหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการมีสุขภาพที่ดีและออกกำลังกายได้ดีที่ฟิตเนส เฟิร์ส มากกว่าที่ฟิตเนส อื่นๆ