ฟิตเนสเฟิร์ส แพลทตินั่ม คิว เฮาส์ ลุมพินี

ฟิตเนสเฟิร์ส แพลทตินั่ม คิว เฮาส์ ลุมพินี

เลขที่ 1 อาคาร ไลฟ์ เซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10120

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เรามีคติที่ฟิตเนส เฟิร์สว่า Real People, Real Results เราภูมิใจที่จะพูดว่ามีหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการมีสุขภาพที่ดีและออกกำลังกายได้ดีที่ฟิตเนส เฟิร์ส มากกว่าที่ฟิตเนส อื่นๆ