ฟิตเนสเฟิร์ส แพลทตินั่ม เอไอเอ เซ็นเตอร์

ฟิตเนสเฟิร์ส แพลทตินั่ม เอไอเอ เซ็นเตอร์

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปิทอล เซนเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย , 10400

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เรามีคติที่ฟิตเนส เฟิร์สว่า Real People, Real Results เราภูมิใจที่จะพูดว่ามีหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการมีสุขภาพที่ดีและออกกำลังกายได้ดีที่ฟิตเนส เฟิร์ส มากกว่าที่ฟิตเนส อื่นๆ