โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ปากเกร็ด บางบัวทอง รัตนาธิเบศร์ แจ้งวัฒนะ

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ปากเกร็ด บางบัวทอง รัตนาธิเบศร์ แจ้งวัฒนะ

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

โรงเรียน สอนขับรถ ยูพีดี เป็นโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเป็น แห่งแรกของประเทศไทย และได้รับรางวัล โรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นนทบุรี เป็นโรงเรียนสอนขับรถยูพีดี สาขาที่ 4 ตั้งอยู่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดย โรงเรียน สอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี เปิดสอนขับรถยนต์ ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้ง สอบใบขับขี่ ได้ ในที่เดียวกัน มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์ ดังนี้ 1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้อง 2. ให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยนต์ 3. ให้รู้จักการบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหารถยนต์เบื้องต้น 4. ให้มีวินัย และมีมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดี เมื่อ ผู้เรียน เรียน จากโรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นนทบุรี เรียนจนครบหลักสูตร สามารถนำความรู้ และทักษะในการขับรถยนต์ สอบผ่านและขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ได้ตามระเบียบ ที่กรมการขนส่งทางบก และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยการสอนขับรถยนต์ มีหลักสูตรการสอนขับรถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป และหลักสูตรการสอนขับรถยนต์ให้กับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ห้องเรียนและห้องอบรม ห้องเรียนและห้องอบรมเป็นห้องปรับอากาศขนาดใหญ่ อุปกรณ์การเรียนการสอนใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีรถจำลองการสอนทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ได้ง่ายขึ้น ครูผู้ฝึกสอนชายและหญิง ชำนาญการสอนและมีประสบการณ์ สอนขับรถได้ทั้ง ไทย และสากล สนามฝึกหัดขับรถยนต์ โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นนทบุรี เป็น สนามฝึกหัดขับรถยนต์ได้มาตรฐานรับรอง จากกรมการขนส่งทางบก บรรยากาศร่มรื่นจำลองบรรยากาศเหมือนสภาพจริงเพื่อใช้ในการฝึกหัดขับรถยนต์ และใช้เป็นสนามสำหรับสอบใบขับขี่ ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสนามสอบ รถยนต์ที่ใช้ในการสอนเป็นรถใหม่ มีอุปกรณ์ครบครันสะดวกและปลอดภัย