ชาวเลซีฟู้ดส์ - วิยะเครป

ชาวเลซีฟู้ดส์ - วิยะเครป

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ร้านอาหารชาวเลซีฟู้ดส์ คือต้นน้ำของวัตถุดิบที่มีความสด เราจึงนำวัตถุดิบเหล่านี้มาปรุงอาหาร ให้ลูกค้าทุกท่านได้รับประทาน อาหารที่อร่อย ต้องสด ใหม่ และรสชาดดี ชาวเลซีฟู้ดส์ เราอยู่กับทะเลมานาน เราเข้าใจทะเล และอยากให้ท่านได้รับรู้ถึงรสชาดของอาหารทะเลสดๆ อย่างแท้จริง