แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

evyShare มีแนวคิดมาจากการรวมพลังของผู้ซื้อเพื่อต่อรองกับผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ เพื่อให้ได้ราคาพิเศษสุดๆ เสมือนเป็นซื้อในราคาทุน ( \Bargaining of customer) evyShare