๗๗๕๕ ข้าวต้ม

๗๗๕๕ ข้าวต้ม

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านข้าวต้ม - อาหารตามสั่ง ถนนหทัยราช - วงศกร - สายไหม เปิดบริการตั้งแต่ 17:00-01:00