Dzio - ดีซิโอ ราชพฤกษ์

Dzio - ดีซิโอ ราชพฤกษ์

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

บ้านเดี่ยว: ดีซิโอ-ราชพฤกษ์ เป็นอีกหนึ่งโครงการบ้านของบริษัท อรดา จำกัด ที่ใส่ใจในรายละเอียดเพื่อเลือกสรรสิ่งที่ดีตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงาน เก็บกันเสียง ปลอดภัยต่อสุขภาพ ในสังคมคุณภาพที่เน้นความเป็นส่วนตัวโดยมีเพียง 94 หลังเท่านั้น ซึ่งแต่ละซอยจะมีบ้านเพียง 2-3 หลังในแต่ละด้าน พร้อมด้วยสระว่ายน้ำ คลับเฮาส์และฟิตเนส รูปแบบของบ้านได้ถูกจัดวางให้เป็นบ้านแบบหน้ากว้างเพื่อเปิดรับมุมมองได้อย่างเต็มที่ สัมผัสกับสวนหน้าบ้านได้จากทุกห้องนอน และยังก่อสร้างด้วยระบบเสา-คานและการก่อฉาบ ซึ่งจะต่างจากระบบพรีแฟบ(Prefab) ที่ใช้การประกอบกันของผนังรับน้ำหนัก จึงมั่นใจได้ในความแข็งแรงและลดปัญหาการรั่วซึมตามรอยต่อ โครงการดีซิโอ-ราชพฤกษ์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าต่อการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว www.orrada.com