แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

Dpu Place Spa เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพนวดไทยและสปา ของสาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งตั้งอยู่ใน โรงแรม Dpu Place ชั้น 1 เปิดให้บริการแล้ว....โดย Trainee นักศึกษาสาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-19.30 น. (เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักษ์) กรุณาโทรจอง 02-954-7300 ต่อ 671