ศูนย์ทันตกรรมตกแต่ง Dental Signature Clinic จัดฟันใส รากฟันเทียม วีเนียร์

ศูนย์ทันตกรรมตกแต่ง Dental Signature Clinic จัดฟันใส รากฟันเทียม วีเนียร์

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

คลินิกทันตกรรม Dental Signature By BIDC เป็นสาขาที่ตั้งอยู่ในห้างเซ็นทรัล EastVille ให้บริการทันตกรรม ครบวงจร โดยทันตแพทย์ฌฉพาะสาขา เราเชี่ยวชาญด้านรากฟันเทียม ทันตกรรมตกแต่ง และ การจัดฟัน จัดฟันแบบใส เราเป็น Diamond invisalign provider. เรายังให้บริการด้านอื่นๆ เช่น การฟอกสีฟัน อุดฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก และศัลยกรรมช่องปากอื่นๆ