เดนทัล ดีไซน์ คลินิค แอนด์ แล็ป

เดนทัล ดีไซน์ คลินิค แอนด์ แล็ป

Ocean Tower 1 Building, Bangkok, 10110

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เดนทัล ดีไซน์ คลินิค แอนด์ แล็ป,สาขากรุงเทพ ประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความเชี่ยวชาญเรื่องการตกแต่ง,ฝังราก,และบริการด้านทันตกรรมต่างๆ