Delicatezza Baan Phra-Arthit

Delicatezza Baan Phra-Arthit

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

Delicatezza premium home-made Italian food by Zariya Paula since 1999. Inspire your finest life, why not "Delicatezza" Delicatezza Cooking Class คอร์สสอนทำอาหารอิตาเลียน โดย "พี่แป๊ว" ศริยา เจริญผล เจ้าของร้านอาหาร Delicatezza เป็นผู้สอน ถ่ายทอดความรู้จาก ประสบการณ์ 25 ปี ในอิตาลี และจากการเปิดร้าน ผู้เรียนจะได้ลงมือ "ทำ" ด้วยตนเอง และ "ชิม" เพื่อจดจำรสชาติที่ควรจะเป็น ของอาหารอิตาเลียน นอกจากนี้ยังจะได้ทราบถึง วัฒนธรรมการกิน ของชาวอิตาลีททั้งตอนเหนือและตอนใต้ ในบรรยากาศเป็นกันเอง ซักถามได้ทุกข้อข้องใจทันที "Delicatezza" (เดลิคาเตซซ่า) เป็นภาษาอิตาเลียน แปลว่า ละเมียดละไม ให้บริการอาหารอิตาเลียน ระดับ พรีเมี่ยมแบบโฮมเมดขนานแท้ และถือเป็นร้านอาหารอิตาเลียนชื่อมากในกรุงเทพมหานคร เดิมอยู่ที่ซอยทองหล่อ 10 ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ บ้านพระอาทิตย์ ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร 081-989-8947 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน