ก๋วยเตี๋ยวเรือคุณยาย...คลองบางกอกน้อย

ก๋วยเตี๋ยวเรือคุณยาย...คลองบางกอกน้อย

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เปิดบริการตั้งแต่ 8.00 - 15.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)