ร้านอาหาร เดอ ตลาดพลู

ร้านอาหาร เดอ ตลาดพลู

ห้อง SS4016 ชั้น 4 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านอาหารไทย ขายหมูย่างทานคู่กับบะหมี่พร้อมด้วยน้ำซอสศูตรพิเศษจากทางร้าน อยู่ที่ ชั้น 4 สยามสแควร์ วัน