แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

เริ่มแรกร้านเปิดอยู่ในซอย ราม34 ปัจจุบันได้ย้ายร้านมาเปิดอยู่ในซอย ราม32