คลินิกรักษาสัตว์ประวิทย์และเพื่อน

คลินิกรักษาสัตว์ประวิทย์และเพื่อน

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

บริการรักษาสัตว์ ผ่าตัด ทำหมัน ผ่าคลอด ฉีดวัคซีน กำจัดเห็บหมัด ถ่ายพยาธิ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ฝากเลี้ยง อาบน้ำ-ตัดขน จำหน่ายอาหารและสินค้าสัตว์เลี้ยง