คาเฟ คอตโต้ คิวเรียส

คาเฟ คอตโต้ คิวเรียส

ห้อง SS3008 ชั้น 3 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

ร้านกาแฟ และจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน การตกแต่งร้านเป็นแบบโปร่งและโล่ง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้สมาธิ และหาแรงบันดาลในสร้างไอเดียใหม่ๆ