แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

คลินิกทันตกรรมคอสเดนท์เป็นคลินิกทันตกรรมครบวงจรที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นที่จะดูแลรักษาด้านความสวยความงามของทันตกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะการทำฟันเพื่อความสวยงามประเภทวีเนียร์, ฟันปลอม, การจัดฟัน, การปักรากเทียม และการฟอกสีฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และยังครอบคลุมการทำฟันทั่วไปและการดูแลรักษาด้านทันตกรรมต่างๆ โดยทีมผู้บริหารทันตแพทย์มีความชำนาญมาถึงรุ่นที่ 4 แล้ว ซึ่งการดูแลรักษาที่คลินิกได้วางระบบและแผนการรักษาไว้โดยเน้นเรื่องการให้ความเข้าใจและอธิบายให้คนไข้เห็นภาพอย่างง่ายๆ โดยเราใช้ระบบ DIGITAL XRAY ทั้งหมดและวีดีโอที่ทางคลินิกตั้งใจสร้างเพื่อความเข้าใจที่ง่ายและดีที่สุดให้กับคนไข้ โดยกระบวนการรักษาทั้งหมดเพื่อจุดประสงค์เดียวคือ "การสร้างรอยยิ้มที่สวยงามและความมั่นใจให้กับทุกๆคน"