ร้าน ช้าง นวดผ่าเท้าและสปา ซอยหลังสวน

ร้าน ช้าง นวดผ่าเท้าและสปา ซอยหลังสวน

ถนนเพลินจิต ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

บริการนวดแผนไทย นวดผ่าเท้า สปาและทรีทเม้น ในซอยหลังสวน